Financieel misbruik ouderen


7-7-2020 –
Ouderen schamen zich over financieel misbruik – het Sociaal Wijkteam helpt

Als je ouder wordt, kun je niet altijd alles meer zelf. Dus geef je je buurvrouw je bankpasje mee voor de boodschappen. Je machtigt je zoon om je administratie over te nemen. In de meeste gevallen is dat een prima oplossing. Soms ook niet: één op de tien ouderen loopt het risico om financieel misbruikt te worden. Vermoed je zulk financieel misbruik in je omgeving? Bij het Sociaal Wijkteam horen ze dat graag, want dan kunnen ze helpen.

Ouderen die vermoeden dat iemand hun geld voor eigen doelen gebruikt, schamen zich daar vaak voor. Bovendien zijn ze afhankelijk van die ander. Ze kaarten zulk misbruik dus niet vaak zelf aan.


Blij met een melding
“Het zijn vaak mensen in de omgeving van zo’n oudere die bij ons aan de bel trekken”, zeggen Karin Verheij en Sandra Fleur. Zij en hun collega’s van het Sociaal Wijkteam vinden het fijn als ze zo’n melding krijgen. “Dan gaan we voorzichtig op onderzoek. Het is immers maar een vermoeden, er wordt niemand beschuldigd.”

 
Meestal is er een oplossing
Het Sociaal Wijkteam gaat zorgvuldig te werk. “In de meeste gevallen hebben we goede gesprekken. Met de oudere zelf, met mantelzorgers en familie of met buren en vrienden. En bijna altijd vinden we een oplossing. Meestal is het voldoende om een gesprek te voeren. Dan worden er wat afspraken aangepast: er kijkt iemand mee met de zoon die de administratie doet, de buurvrouw krijgt contant geld mee voor de boodschappen of de oudere wordt onder bewind gesteld. Dan worden de vaste lasten in elk geval betaald, en staat er maar een beperkt bedrag op de rekening waarvan de buurvrouw boodschappen doet.”

 
Hoe herken je financieel misbruik?
Als er iemand profiteert van het geld van een oudere in je omgeving, dan zie je bijvoorbeeld:

  • Geldopnames zonder duidelijke reden
  • Er verdwijnen waardevolle spullen uit huis
  • De oudere heeft ineens tekort aan geld
  • Er ontstaan schulden of huurachterstand
  • Degene die het geld beheert, weigert informatie te geven over de financiële situatie


Waar kun je terecht?
Als je financieel misbruik vermoedt, kun je contact opnemen met het Sociaal Wijkteam in je wijk. Daar gaan ze discreet om met je zorgen en ze helpen om een goede oplossing te vinden. Kijk op de website www.swtleiden.nl of bel de gemeente Leiden 14071, keuze 2 voor jouw Sociaal Wijkteam.