Klantervaring Wet maatschappelijke ondersteuning.

Sinds 2008 moeten gemeenten volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) onderzoek doen onder de cliënten die
zich in dit kader melden met een hulpvraag bij de gemeente. Dergelijk onderzoek stelt gemeenten in staat te bezien in hoeverre de geboden ondersteuning en voorzieningen bijdragen aan de doelen van de Wmo, met name op het gebied van ondersteuning van zelfredzaamheid en participatie.

Ook gemeente Leiden heeft deelgenomen aan het onderzoek. Sociaal Wijkteam Leiden (SWT Leiden) geeft invulling aan de Wmo en is middels het onderzoek beoordeeld door de inwoners van Leiden. Met trots delen wij de resultaten van het onderzoek. SWT Leiden scoort namelijk boven het landelijk gemiddelde! 

SWT Leiden is trost op de resultaten en zal zich blijven inzetten voor de inwoners van Leiden en het verbeteren van haar diensten. Lees hier de resultaten van het onderzoek.