Zorgdomein

06-05-2020 – Vanaf 26 mei 2020 zijn de Sociale wijkteams Leiden te vinden op Zorgdomein. Voor huisartsen en hun praktijkondersteuners betekent dat een vereenvoudiging van de verwijzing naar het sociaal wijkteam Leiden. Welke patiënten kunnen verwezen worden? Patiënten die psychosociale problemen hebben, geactiveerd moeten worden (inclusief Welzijn op recept), zorgen hebben over hun financiën, relatie of huisvesting of (over)belast zijn door eenzaamheid, stress, mantelzorgtaken of werk. Zij krijgen een oriënterend gesprek en ondersteuning door een sociaal werker van het sociaal wijkteam. Indien nodig wordt voor de passende verwijzing naar de juiste organisatie gezorgd. Klik hier voor een uitgebreid artikel over het gebruik van Zorgdomein door Sociale Wijkteams Leiden op de website van Zorg en Zekerheid. 

Op de foto zie je huisarts Angelique Meskers die mee heeft gedacht bij de inrichting van de manier waarop de artsen naar ons kunnen verwijzen samen met sociaal werker Elvira en onze coördinator kwaliteit en informatiemanagement Joost die de implementatie begeleidt. Zij genieten van de taart van Zorgdomein.